Zpráva z 16. česko-slovenského
psychiatrického sjezdu

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

 

Vážení účastníci,

pro Organizační a Vědecký výbor i všechny organizátory bylo potěšením uvítat Vás již na 16. česko-slovenském psychiatrickém sjezdu, který se konal od 21. do 24. října 2015 v hotelu Voroněž v mo­rav­ské metropoli – v Brně. Věříme, že Váš pobyt v Brně byl příjemný a že jste si odnesli pěkné vzpomínky.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům sjezdu – společnostem Angelini, AOP Orphan, Janssen, Lilly, Lundbeck, Mylan, Pfizer, Servier a Zentiva, vystavovatelským firmám a všem Vám, kteří jste se sjezdu zúčastnili. Jen díky Vám se mohl sjezd vydařit. Ještě jednou děkujeme.

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
prezident sjezdu

Mgr. Barbora Vinšová
sekretariát sjezdu
GUARANT International

 

Ceny předané na sjezdu


Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP za rok 2014

Během 16. česko-slovenského psychiatrického sjezdu byla slavnostně udělena Kuffnerova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2014.

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP schválil udělení Kuffnerovy ceny za rok 2014 doc. PhDr. Petru Bobovi, Ph.D. za publikaci „Electrophysiology and Psychophysiology in Psychiatry and Psychopharmacology“ (Springe, Heidelberg, New York, London, 2014). Dle tradice vítěz Kuffnerovy ceny obdrží finanční odměnu ve výši 50.000 Kč. Doc. Bob se rozhodl věnovat celou svou odměnu Vondráčkově nadaci pro psychiatrické pacienty.

Cena byla předána 21. října 2015 během Slavnostního zahájení sjezdu.

Partnery této ceny byla společnost Zentiva a Česká psychiatrická společnost.

 

Novinářská cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP za rok 2015

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP uděluje novinářskou cenu za publicistický, reportážní či naučný článek, ev. filmový dokument (publikovaný od posledního udělení ceny v červnu 2014 dosud), který představuje významný příspěvek k porozumění duševním onemocněním, ke zlep­šení postaveni duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.

Vítězem se stala Ludmila Hamplová za článek „Důchodci na prášcích“ publikovaný v maga­zí­nu Pátek LN (č. 11).

Cena byla předána 21. října 2015 během slavnostního zahájení sjezdu.

 

Cena pro autora nejlepšího posteru

Vědecký a organizační výbor vyhlásil soutěž o nejlepší poster 16. česko-slovenského psychia­trického sjezdu. V průběhu sjezdu byl vybrán a oceněn nejlepší poster ze všech přihlášených do soutěže.

Vítězem se stal Igor Riečanský a kol. s posterem „Súvislosť medzi genotypom neuronál­nej syntázy oxidu dusnatého a senzorimoto­rickým gatingom“.

Cena byla předána 23. října 2015 během slavnostního zakončení sjezdu.

 

Heverochova medaile

Na 16. česko-slovenském psychiatrickém sjezdu v Brně byly také uděleny Heverochovy medaile. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělil tuto medaili vybraným členům k jejich významné­mu životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatric­ké společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů naleznete zde.

 

15. česko-slovenský psychiatrický sjezd v číslech


Účastníci

Počet registrovaných: 460 delegátů


 

Partneři a vystavovatelé

Zlatí partneři:    2 (Servier, Zentiva)
Partneři:    7 (Angelini, AOP Orphan, Janssen, Lilly, Lundbeck, Mylan, Pfizer)
Vystavovatelské
stánky:
  16 (celkem vystavovatelů 55)
 

Vědecký program

Satelitní sympozia:     3 + 1 firemní workshop
Plenární přednášky:     2
Symposia:   20
Workshopy:     7
Postery:   18
Aktivní sdělení:   téměř 100

 

Udělené kredity

16. česko-slovenský psychiatrický sjezd je certifikován pro lékaře, zdravotní sestry a klinické psychology. Detaily naleznete zde.

 

Fotogalerie

Několik fotografií ze sjezdu naleznete zde.